Νέα - Πληροφορίες

Ανακοινώσεις

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στο ΦΕΚ 80 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», με το άρθρο 20 Β του οποίου ρυθμίζεται το καθεστώς διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται να επενδύσουν σε ακίνητα στην Ελλάδα.
Με την αριθ.30825/4.6.2014 κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση. 
Αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου. 
Επίσης είναι διαθέσιμες συχνές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.»

Επιπρόσθετα στην επιλογή ανακοινώσεις θα πρέπει να προστεθεί :
«Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα χορήγησης αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στο σχετικό ΟΔΗΓΟ οποίος είναι διαθέσιμός στην ελληνική (GR) και στην αγγλική (EN) γλώσσα» (Link: Enterprise Greece)