Δελτίο Τύπου για απάντηση στα δημοσιεύματα εφημερίδων

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής παρακολούθησε για μια ακόμη μέρα να επιχειρείται η κατασκευή ψευδών ειδήσεων με στόχο την ελλιπή και παραπλανητική ενημέρωση των πολιτών. Το σημερινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου οδηγεί το αναγνωστικό κοινό  σε ανακριβή συμπεράσματα, καθώς διασπείρει –εν τέλει- αβάσιμες ειδήσεις.

 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρει ότι ο μισθός του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής αυξήθηκε κατά 50% διευκρινίζουμε ότι:

 

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αυτοτελής Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής όπως η Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία Αρχής Προσφυγών και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του. Κατά συνέπεια η  βαθμίδα του διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής δεν αντιστοιχεί σε βαθμίδα προϊσταμένου διεύθυνσης. Αυτό ισχύει άλλωστε από την σύσταση των εν λόγω αυτοτελών υπηρεσιών το 2011.

 

Γι’ αυτό και ο νομοθέτης ήδη από το 2011 (νόμος 3907/2011) προέβλεψε τον καθορισμό των αποδοχών του προϊσταμένου της Υπηρεσίας με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η απόφαση αυτή εξ αρχής (Φ.Ε.Κ. 1865/2011 τ’ Β),  καθόριζε ότι οι αποδοχές αντιστοιχούν σε εκείνες του Ειδικού Γραμματέα.

 

Ωστόσο μετά τη θέση σε εφαρμογή του ν.4375, τον Απρίλιο του 2016, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ακολούθησε (15/07/2016) εκ παραδρομής ταύτισε τη θέση του Διευθυντή με τη θέση του προϊσταμένου Διεύθυνσης των υπολοίπων Υπηρεσιών. Αυτό διορθώνεται με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (23/02/2017). 

 

Σχετικά με αναφορά στο ίδιο δημοσίευμα για αύξηση των θέσεων μετακλητών, ειδικών συμβούλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του γραφείου Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, διευκρινίζεται ότι λόγω αυξημένων υποχρεώσεων με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (04/11/2015) ο αριθμός συνεργατών του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής διαμορφώνεται ως εξής:

 

Μετακλητοί υπάλληλοι,  από τέσσερις (4) αυξάνονται σε εννιά (9)

Ειδικοί Σύμβουλοι/Συνεργάτες, από τρεις (3) αυξάνονται σε πέντε (5)

Αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι από δέκα (10) αυξάνονται σε είκοσι (20)

 

Με την θέσπιση του Υπουργείου Μεταναστευτικής στις 4 Νοεμβρίου 2016 οι θέσεις που αρχικά εγκρίθηκαν για συνεργάτες του Υπουργού ήταν λιγότεροι από τον τελικό αριθμό συνεργατών που είχε ο ίδιος ως αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Διευκρινίζεται εκ νέου ότι λόγω αυξημένων υποχρεώσεων με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (20/01/2017) ο αριθμός συνεργατών του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής διαμορφώνεται ως εξής:

 

Μετακλητοί υπάλληλοι,  από τέσσερις (4) αυξάνονται σε έξι (6) κι έχουν καλυφθεί όλες.

Ειδικοί Σύμβουλοι/Συνεργάτες, από τρεις (3) αυξάνονται σε οκτώ (8) Από αυτούς κατειλημμένες είναι οι επτά (7) εκ των οποίων μια (1) Δημόσια Υπάλληλος σε θέση ειδικού συμβούλου

Αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι από δέκα (10) αυξάνονται σε είκοσι (20) εκ των οποίων κατειλημμένες είναι οκτώ (8).

 

Επειδή κάθε απόφαση που λαμβάνεται αναρτάται στο διαδίκτυο, αρκούσε μια απλή, πρωτογενής, δημοσιογραφική έρευνα για να διασταυρωθεί η «είδηση». Όπως αποδεικνύεται τίποτα απ’ όσα αναγράφονται στο δημοσίευμα δεν είναι αληθή.

 

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ