Διορισμοί Διοικητών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Υποδοχής κ. Τάσος Σαλτερής ενημερώνουν ότι εκδόθηκαν τα ΦΕΚ ανάληψης καθηκόντων των Διοικητών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου, Σάμου, Λέρου, Κω και Φυλακίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Διορίζεται ο κ. Τσιγκαλάγης Θεόφιλος σε θέση Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Β) Διορίζεται η κ. Κρητικού Μαρία σε θέση Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ) Διορίζεται ο κ.  Μιγγιάνης Βασίλειος σε θέση Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Δ) Διορίζεται η κ. Νιούτσικου Μαρία-Δήμητρα  σε θέση Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ- τοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανε- ωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ε) Διορίζεται η υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Λογοθέτη Ειρήνη σε θέση Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ