02102017 πρόσκληση σε ημερίδα Η ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ