24012018 Αιτήσεις-Βιογραφικό σημείωμα

Αίτηση Υποψηφιότητας και Βιογραφικό Σημείωμα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ

Κατεβάστε το αρχείο της Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει, πατώντας εδώ