20180202 Ανακοίνωση Εξυπηρέτησης Πολιτών από τη Γραμματεία ΥΜΕΠΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατωτέρω παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία εξυπηρέτησης πολιτών από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης για το διάστημα μετά την επαναλειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος για την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας:

1.                Δευτέρα 5/2/18  θα εξυπηρετηθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν προθεσμία, η οποία  έχει λήξει τις ημέρες από  18/1/18 μέχρι και 21/1/18.

2.            Τρίτη 6/2/18 θα εξυπηρετηθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν προθεσμία, η οποία  έχει λήξει τις ημέρες από  22/1/18 μέχρι και 26/1/18.

3.            Τετάρτη 7/2/18  θα εξυπηρετηθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν προθεσμία, η οποία  έχει λήξει τις ημέρες από  27/1/18 μέχρι και 31/1/18.

4.            Πέμπτη 8/2/18  θα εξυπηρετηθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν προθεσμία, η οποία  έχει λήξει τις ημέρες από  1/2/18 μέχρι και 5/2/18.

5.            Παρασκευή 9/2/18  θα εξυπηρετηθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν προθεσμία, η οποία  έχει λήξει τις ημέρες από  6/2/18 μέχρι και 9/2/18.

6.            Δευτέρα 12/2/18 θα εξυπηρετηθούν τα αιτήματα που έχουν ημερομηνία λήξης τις ημέρες από  10/2/18 μέχρι και 12/2/18 καθώς και τα εναπομείναντα ληγμένα της περιόδου από 18/1/18 έως και 31/1/18.

7.            Τρίτη 13/2/18 θα εξυπηρετηθούν τα αιτήματα που έχουν ημερομηνία λήξης τις ημέρες  13/2/18 και 14/2/18 καθώς και τα εναπομείναντα ληγμένα της περιόδου από 1/2/18 έως και 9/2/18.

8.            Από  Τετάρτη 14/2/18  θα παραλαμβάνονται αιτήματα που η προθεσμία τους λήγει εντός δύο (2) ημερών καθώς και  αιτήσεις θεραπείας, παράτασης προθεσμίας αναχώρησης, επανέκδοσης άδειας διαμονής  και βεβαίωσης κατάθεσης  λόγω αλλαγής διαβατηρίου καθώς και καταθέσεις συμπληρωματικών για χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης.

9.            Τα αιτήματα που εξυπηρετούνται κάθε Πέμπτη (Γονείς ανηλίκων ημεδαπών, Τέκνα γεννημένα στην Ελλάδα, Θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης) θα παραλαμβάνονται ξανά από  Πέμπτη  22/2/18.

10.          Αιτήματα επανέκδοσης άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης λόγω απώλειας, θα εξυπηρετούνται από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του Τμήματος.

11.          Δηλώσεις αλλαγής κατοικίας, αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών καθώς και αιτήσεις επίσπευσης   θα υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά.

12.          Δηλώσεις αλλαγής διαβατηρίου που αφορούν αιτήματα της κατηγορίας “Εξαιρετικοί Λόγoι”  θα γίνοται δεκτές από  Δευτέρα  5/3/18.

13.          Όσοι είχαν προγραμματισμένο ραντεβού για λήψη βιομετρικών κατά το διάστημα που το πληροφοριακό σύστημα ήταν εκτός λειτουργίας και δεν έγινε μεταφορά του σε άλλη ημερομηνία,  θα λάβουν νέα ειδοποίηση από το Τμήμα αδειών διαμονής.

14.    Τα προγραμματισμένα ραντεβού (στελεχών εταιρειών, επενδυτών, δημοσίου συμφέροντος) θα εξυπηρετούνται κανονικά.

 

Για να κατεβάσετε το ηλεκτρονικό αρχείο πατήστε εδώ