Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Αθήνα, 09/03/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ