Κοινή Σύσκεψη Εργασίας Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα και Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νικόλαου Τόσκα με τον Ισπανό Υπουργό Εσωτερικών Juan Ignacio Zoido Alvarez

18 Απριλίου 2018

Κοινή σύσκεψη εργασίας στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νικόλαος Τόσκας από ελληνικής πλευράς, με τον Ισπανό Υπουργό Εσωτερικών Juan Ignacio Zoido Alvarez.

Στην ευρεία θεματολογία της συζήτησης περιλαμβάνονταν η αποτίμηση της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, η διαμορφούμενη κατάσταση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο Θάλασσα συνολικά, η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, καθώς και η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας στους παραπάνω τομείς, αντηλλάγησαν απόψεις πάνω σε βέλτιστες πρακτικές των δύο χωρών, ενώ καταγράφηκε συναντίληψη στο σύνολο των θεμάτων που συζητήθηκαν.