Ομιλία ΥΦΜΕΠΟ Γιάννη Μπαλάφα στην Ημερίδα με θέμα - Πρόσφυγες και Ναρκωτικά

25 Απριλίου 2018

Χαιρετισμός στη συνάντηση της ομάδας EXASS που οργανώνει η Ομάδα Pompidou με το Γραφείο της Εθνικής Συντονίστριας για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, με θέμα: «Πρόσφυγες και Ναρκωτικά: Εκτιμώντας τις ανάγκες, ενισχύοντας δράσεις και προλαμβάνοντας τους κινδύνους»

Ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μπαλάφας, απηύθυνε χαιρετισμό στη Συνάντηση της ομάδας EXASS που οργανώνει η Ομάδα Pompidou με το Γραφείο της Εθνικής Συντονίστριας για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

Ο Υφυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:

"Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι για δεύτερη φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στη συνάντηση που οργανώνει η ομάδα Pompidou σε συνεργασία με την Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Το γεγονός αυτό δηλώνει την αφοσίωση και την προσήλωση τόσο τη δική σας κυρία Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου όσο και της διεθνούς ομάδας Pompidou στο δύσκολο έργο που είναι η αντιμετώπιση και η πρόληψη σε θέματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ.

Σήμερα, είμαι στη θέση να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ήδη προχωρήσει στην ανακοίνωση και υλοποίηση δύο προγραμμάτων ένταξης. Τα δύο προγράμματα εστιάζουν σε δράσεις που αφορούν νέους ανθρώπους και οικογένειες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική γλώσσα ώστε να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική κοινότητα και σταδιακά στην αγορά εργασίας.

Το πρώτο πρόγραμμα«Μαθήματα Γλώσσας και Πολιτισμού για Πρόσφυγες και Μετανάστες 15+», αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας  δράση ένταξης που σχεδιάζει το ελληνικό κράτος με τη συνεργασία των Δημοσίων Πανεπιστημίων και του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης. Σε βάθος διετίας, το πρόγραμμα αφορά όλο τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό που διαμένει στη χώρα από το 2015 και μετά.

Το δεύτερο πρόγραμμα που άμεσα τίθεται σε εφαρμογή είναι πιλοτικό πρόγραμμα, «HELIOS». Η δράση στοχεύει στην ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην τοπική κοινωνία της Λειβαδιάς και της Θήβας. Πιλοτικά θα συμμετέχουν 30 οικογένειες από τις δομές φιλοξενίας των δύο Δήμων με στόχο να λάβουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποδοχής και εξειδικευμένες δράσεις ένταξης.

Το τελευταίο πρόγραμμα στο οποίο, εκ μέρους του Υπουργείου, δίνεται βαρύτητα αφορά την καθολική καταγραφή του εκπαιδευτικού και εργασιακού προφίλ του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένει στη χώρα από το 2015. Στόχος ο σχεδιασμός αποτελεσματικών και εξειδικευμένων πολιτικών και δράσεων ένταξης στην εργασία και στην εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί η «εργαλειοθήκη» δεξιοτήτων και προσόντων» που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δράσεις που περιγράφονται παραπάνω συνέχουν τον βασικό κορμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη που σχεδιάζει και διαβουλεύεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η νέα Στρατηγική ενισχύει το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης στοχευμένων πολιτικών για την ένταξη, είναι απαραίτητη η παροχή της κατάλληλης χρηματοδοτικής υποστήριξης και της απαραίτητης καθοδήγησης. Αυτό ισχύει ιδίως για τις περιοχές και τις περιφέρειες που έχουν πρόσφατα υποδεχτεί μεγάλο αριθμό μεταναστών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας και αιτούντων αυτής.

 Η ένταξη λοιπόν για εμάς, νοείται όχι μόνο ως μια δέσμη ίσων δικαιωμάτων και τυπική πρόσβαση την ιδιότητα του πολίτη, αλλά ως ουσιαστική πράξη συμμετοχής και διαμόρφωσης μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Τα παλαιότερα μοντέλα αφομοίωσης και διαπολιτισμικότητας, αντικαθίστανται από ένα νέο μοντέλο δημοκρατικού διαλόγου, που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο δημόσιο χώρο και διάλογο χωρίς να επιβάλλει τον τρόπο , αλλά αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες να διατηρούν την ταυτότητα τους, διαμορφώνοντας και νέες, οι οποίες σχηματίζονται από τη συμμετοχή στην κοινωνία υποδοχής.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι αυτή η προσπάθεια αυτή δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και την Κυβέρνηση, αλλά χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων των αρμόδιων δημόσιων φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και των ενεργών πολιτών".