Οι καινούριες εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

 

Με την ευκαιρία της 10ης επετείου από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυκλοφόρησαν τον Μάιο 2018 οι καινούριες εκδόσεις του ΕΔΜ. Οι εκδόσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των εθνικών σημείων επαφής του ΕΔΜ (ΕΜΝ).  Για την Ελλάδα, εθνικό σημείο επαφής είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.  Οι εκδόσεις αυτές είναι διαθέσιμες σε εκτυπώσιμη μορφή και στην αγγλική γλώσσα στον ιστοχώρο (website) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Annual Report on Migration and Asylum 2017

Η Ετήσια έκθεση πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο αποτελεί επισκόπηση των πιο σημαντικών εξελίξεων πολιτικής και νομοθεσίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο στους τομείς της μετανάστευσης και της διεθνούς προστασίας για το 2017. Η έκθεση βασίζεται στις συνεισφορές 25 κρατών μελών και καλύπτει οκτώ βασικά πεδία: νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα, διεθνής προστασία και άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι και άλλες ευάλωτες ομάδες, κοινωνική ένταξη των μεταναστών, παράτυπη μετανάστευση, επιστροφές, δράσεις καταπολέμησης του τράφικιν, και μεγιστοποίηση της αναπτυξιακής επίδρασης της μετανάστευσης και της κινητικότητας.

EMN 10 Year Anniversary Report

Σηματοδοτώντας την επέτειο των 10 χρόνων του ΕΜΝ, η επετειακή αυτή έκθεση παρουσιάζει τις βασικές τάσεις στο άσυλο, τις μεταναστευτικές ροές και την ανάπτυξη πολιτικής αυτό το διάστημα, κάνοντας, επίσης, αναφορά στη συνεισφορά του ΕΜΝ στους τομείς αυτούς.

EMN Glossary Version

Το Γλωσσάριο του ΕΜΝ ενημερώθηκε πλήρως με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης και περιλαμβάνει πλέον 450 όρους. Η καινούρια αυτή έκδοση (6.0) είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο ως διαδραστικό Γλωσσάριο on line αλλά και ως αρχείο pdf.