Καταγραφή των απασχολούμενων ως Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές στην Ελλάδα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προβαίνει σε μία πρώτη καταγραφή των εργαζόμενων ως διαπολιτισμικοί μεσολαβητές στην Ελλάδα μέσω ειδικού Ερωτηματολογίου. Σκοπός της καταγραφής είναι η συλλογή στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν την Διαπολιτισμική Μεσολάβηση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κάνουν λήψη του σχετικού αρχείου και αφού το συμπληρώσουν (σε ελληνικά ή αγγλικά) να το αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mediator@immigration.gov.gr .

Για να κάνετε λήψη του ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ.