Παράταση έως τις 15 Μαΐου 2019 για την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της από 15.4.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων κατοικιών προς μίσθωση για τις ανάγκες υποδοχής νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της από 15.4.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων κατοικιών προς μίσθωση για τις ανάγκες υποδοχής νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019.

Δείτε την πρόσκληση εδώ και για να συμπληρώσετε το έντυπο πατήστε εδώ.