Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού Διευθυντή / Διοικητικής Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών

Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4375/2016 όπως ισχύει) για την πλήρωση με διορισμό της θέσης Διοικητικού Διευθυντή / Διοικητικής Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών, αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Πατήστε εδώ