Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

07/06/2019

Υπεγράφη σήμερα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΥΜΕΠΟ, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό, κύριο Δημήτρη Βίτσα, και την ΕΕΤΑΑ εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Θεόδωρο Γκοτσόπουλο. Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η συνεργασία των δύο φορέων για την υλοποίηση κοινών δράσεων για την κοινωνική ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών και την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής προς τους Αιτούντες Διεθνή Προστασία.

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας από ΥΜΕΠΟ Δ.Βίτσα και Θ.Γκοτσόπουλο

Υπογραφή πρωτοκόλλου από ΥΜΕΠΟ Δ.ΒίτσαΧειραψία μεταξύ ΥΜΕΠΟ Δ.Βίτσα και Θ.Γκοτσόπουλου