Νέα αντίληψη και νέα στρατηγική για το προσφυγικό

16 Ιουλίου 2019

Άρθρο του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γιώργου Κουμουτσάκου στην εφημερίδα Τα Νέα. 


Η διαχείριση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών είναι ένα σύνθετο, μεγάλο γεωπολιτικό ζήτημα. Ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην κρίσιμη αυτή περιοχή, η Ελλάδα αποτελεί το συνοριακό έδαφος της Ευρώπης. 

Γι’ αυτό και ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ως ένα από τα ζέοντα θέματα πρώτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση. 

Μόνον μια σφαιρική στρατηγική μπορεί να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η χώρα μας. Μια στρατηγική που αναπτύσσεται ταυτόχρονα στο εσωτερικό και το εξωτερικό με συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα. 

Στο εσωτερικό, κάθε Δημοκρατική Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει υπόψιν δύο παράγοντες στη διαχείριση αυτού του ζητήματος: Τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό και την προάσπιση του αγαθού της ασφάλειας. Διότι η υποτίμηση της ασφάλειας αποβαίνει τελικά εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως έχει  αποδειχθεί από την κατάσταση στη Μόρια και το Βαθύ.

Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μέτρα ενίσχυσης της επιτήρησης των συνόρων, ιδίως των θαλασσίων, με εντατικοποίηση των περιπολιών του λιμενικού σώματος, και παράλληλη αναβάθμιση του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού. Η Ελλάδα επιδιώκει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή νοουμένου ότι στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων θα είναι σύμφωνες οι αρμόδιες αρχές της χώρας. 

Επίσης, υπάρχει η βούληση για την υλοποίηση ενός στιβαρού και αποτελεσματικού προγράμματος επιστροφών για  εκείνους που δεν έχουν το δικαίωμα να μένουν στην Ελλάδα, καθώς το προηγούμενο διάστημα η σχετική διαδικασία χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερα χαμηλό ρυθμό. 

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με απόλυτη διαφάνεια και θα ληφθούν μέτρα βελτίωσης της κατάστασης στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης και ενίσχυσης του στελεχιακού τους δυναμικού.   

Στο εξωτερικό μέτωπο, επιδιώκουμε την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία με την Ε.Ε. και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Η χθεσινή συνάντηση με τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο ήταν ενδεικτική, ενώ σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και τοποθέτησή μου στο επικείμενο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ στο Ελσίνκι.  

Ταυτόχρονα προωθούμε την ενίσχυση της περιφερειακής Μεσογειακής συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Και βέβαια ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στις διμερείς συνεργασίες με έμφαση σε εκείνην με την Τουρκία ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η Δήλωση ΕΕ Τουρκίας. 

Αυτό είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο που δείχνει την ξεκάθαρη βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει όλες τις πτυχές και τις επιπτώσεις του ζητήματος. Λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως βούληση, συγκεκριμένο σχέδιο και συνεκτική πολιτική  που ήδη αρχίζει να εφαρμόζεται.