Επικοινωνία

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης 

Ιωάννου Αθανασία 213 136 1015 int1.metanastefsi@ypes.gr 

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης πολιτικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης

Αλεξοπούλου Γεωργία 213 136 1372 g.alexopoulou@ypes.gr 

Ντζόιδου Ειρήνη 213 136 1351 e.ntzoidou@ypes.gr 

Παναγιωτοπούλου Μαρία  213 136 1223 m.panagiotopoulou@ypes.gr

 

Τμήμα Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Συνοχής

 

Κεραμίδα Φανή 213 136 1218 f.keramida@ypes.gr 

Καπινιάρη Ευαγγελία 213 136 1356 e.kapiniari@ypes.gr 

Οικονομοπούλου Χάρις 213 136 1310 ch.oikonomopoulou@ypes.gr 

 

Τμήμα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Συνεργασίας με Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

Κασνακούδη Σωτηρία 213 136 1354 s.kasnakoudi@ypes.gr 

Δημητρίου Αντώνης 213 136 1277 a.dimitriou@ypes.gr 

Κωστοπούλου Σταυρούλα 213 136 1334 s.kostopoulou@ypes.gr

Μανώλης Αθανάσιος 213 136 1333 a.manolis@ypes.gr