Aπόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Λόγω Γέννησης

 

 

Γεννηθήκατε από Έλληνα γονέα (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3284/2004 και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3838/2010)

 

Εφόσον είστε τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτάτε την Ελληνική Ιθαγένεια από τη γέννησή σας

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.
2) Πιστοποιητικό εγγραφής πατέρα σε μητρώο αρρένων ή πιστοποιητικό εγγραφής μητέρας σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας (από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας).
3) Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του αιτούντος νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη.
4) Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
5) Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος επίσημα μεταφρασμένου ή ακριβές αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του.
Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα ως ακολούθως:
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
• Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.
• Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου που έχουν καταχωρηθεί σε Ληξιαρχεία Δήμου της Χώρας αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

 

Γεννηθήκατε σε ελληνικό έδαφος και ένας από τους γονείς σας έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του. (άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α του Ν. 3284/2004 και άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α του Ν. 3838/2010)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου
2) Ακριβές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος καταχωρημένης σε Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.
3) Ακριβές αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης του γονέα του αιτούντος καταχωρημένης σε Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.
4) Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του αιτούντος νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη (για γάμους τελεσθέντες στην αλλοδαπή).
5) Αντίγραφο του ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος επίσημα μεταφρασμένου ή ακριβές αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του.
6) Αποδεικτικά στοιχεία μόνιμης κατοικίας του γονέα του αιτούντος στην Ελλάδα (π.χ. αντίγραφα αδειών παραμονής, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, αντίγραφα διαβατηρίων, αντίγραφα ενσήμων κ.α.).
Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα ως ακολούθως:
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
• Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.
• Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου που έχουν καταχωρηθεί σε Ληξιαρχεία Δήμου της Χώρας αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

 

Γεννηθήκατε σε ελληνικό έδαφος και δεν έχετε αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή σας ούτε μπορείτε να αποκτήσετε τέτοια με σχετική δήλωση των γονέων σας στις οικείες αλλοδαπές αρχές.(άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση β του Ν. 3284/2004 και άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση β του Ν. 3838/2010)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου
2) Ακριβές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος καταχωρημένης σε Ληξιαρχείο Δήμου της Χώρας.
3) Αντίγραφα των ισχυόντων διαβατηρίων των γονέων αιτούντος επίσημα μεταφρασμένα ή ακριβή αντίγραφα των ισχυουσών αδειών διαμονής τους.
4) Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του αιτούντος νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη (για γάμους τελεσθέντες στην αλλοδαπή).
5) Επίσημη βεβαίωση νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ότι δεν αποκτά με τη γέννησή του καμία ιθαγένεια των γονέων.
Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα ως ακολούθως:
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
• Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.
• Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου που έχουν καταχωρηθεί σε Ληξιαρχεία Δήμου της Χώρας αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.