Aπόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Με δήλωση

 

Είστε τέκνο από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμουκαι γεννηθήκατε πριν από την 8-5-1984

(άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 3284/2004, όπως ισχύει)

 

 

 

1) Υποβολή Δηλώσεως του ενδιαφερόμενου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του ή της διαμονής του

2) Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

3) Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του αιτούντος νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη (για γάμους τελεσθέντες στην αλλοδαπή).

4) Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας (από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας).

5) Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος επίσημα μεταφρασμένο ή ακριβές αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του.

Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα ως ακολούθως:

· Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

· Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

· Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

· Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

· Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου που έχουν καταχωρηθεί σε Ληξιαρχεία Δήμου της Χώρας αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

 

Είστε τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα πριν από την ισχύ του Ν.1250/1982

(άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3284/2004, όπως ισχύει)

 

 

 

1) Υποβολή δηλώσεως του ενδιαφερόμενου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του.

2) Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του αιτούντος σε μητρώο αρρένων και δημοτολόγιο Δήμου της χώρας (από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας).

3) Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του αιτούντος νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη (για γάμους τελεσθέντες στο εξωτερικό).

4) Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

5) Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος επίσημα μεταφρασμένου ή ακριβές αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του.

Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα ως ακολούθως:

· Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

 · Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

· Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

· Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

· Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου που έχουν καταχωρηθεί σε Ληξιαρχεία Δήμου της Χώρας αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Είστε πολίτης του Ισραήλ που έχει γεννηθεί έως και την 9/5/1945 ή είστε σε ευθεία γραμμή κατιών αυτού

(άρθρο 13 του Ν.4018/2011  (ΦΕΚ 215/Α΄ 30-9-2011)  «Αποκατάσταση θυμάτων ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια»

εφόσον είχατε στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή σας και την απωλέσατε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να αιτηθείτε εκ νέου  την Ελληνική Ιθαγένεια με  αίτησή σας στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας σας, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που τεκμηριώνουν την προηγούμενη εκ μέρους σας κατοχή ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση.

Οι σε ευθεία γραμμή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους ως καταγόμενοι από Έλληνα πολίτη

 
 

1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ελληνικής αρχής

3. Ακριβές φωτοαντίγραφο ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

4. Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από δήμο ή προξενική αρχή.

5. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εγγραφής στο Δήμο απ'όπου να προκύπτει η απώλεια ιθαγένειας.

6. Απόφαση περί απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας.

Ειδική περίπτωση:

Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

 

Αν είστε ενήλικος ομογενής που κατοικεί σε χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η Ελληνική σας Ιθαγένεια δεν μπορεί να διαπιστωθεί βάσει των Συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, μπορείτε να αποκτήσετε την Ελληνική Ιθαγένεια μετά από σχετική σας αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας σας.

(Ν.2790/2000 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του - ΦΕΚ 91Α/2.5.2001, Νόμος 2910)  και 3284/2004


Ισχύουσα Νομοθεσία