Επικοινωνία

Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο

E-mail: dpas@immigration.gov.gr
Τηλέφωνο: 213 1361248

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ευαγγελία Κτιστάκη e.ktistaki@immigration.gov.gr
Τηλέφωνο: 213 1361304

 

Τμήμα Υπηρεσιών Υποδοχής

Ευαγγελία Κτιστάκη e.ktistaki@immigration.gov.gr

 

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης & Διεθνούς Συνεργασίας

Αικατερίνη Σώκκα ai.sokka@immigration.gov.gr
Κυριακούλα Πετροχείλου k.petrocheilou@immigration.gov.gr

 

Τμήμα Επιχειρησιακού Συντονισμού & Ελέγχου

Μαρία Kιούση m.kiousi@immigration.gov.gr
Μαρία Χιονίδου m.chionidou@immigration.gov.gr
Ουρανία Σιδηροκάλτση o.sidirokaltsi@immigration.gov.gr

 

Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης

ΧρήστοςΧρόνης ch.chronis.@immigration.gov.gr
E-mail: stegasi.dpas@immigration.gov.gr
Τηλέφωνο: 213 1361389