Επικοινωνία

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

                                                            

 

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

Γραμματεία: Αγ.Διονυσίου 5, Πειραιάς, 18545

Ηλεκτρονική διεύθυνση: secretariat@immigration.gov.gr

 

Για το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τηλ.: 

Για την Γραμματεία:

Για θέματα Γραφείου Τύπου:

 

Για το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου

Ηλεκτρονική διεύθυνση: gg.ymepo@immigration.gov.gr

 

Για το γραφείο του Τομεακού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ηλεκτρονική διεύθυνση: gg.metpol@immigration.gov.gr

 

Για το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Τηλ.: +30-2109285112, Φαξ: +30-2109233108

Ηλεκτρονική διεύθυνση: gg.ypodoxis@immigration.gov.gr

 

Παρατηρήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα

Ηλεκτρονική διεύθυνση: websupport@immigration.gov.gr

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, καθημερινά από τις  8:15 π.μ., δίνονται αριθμοί προτεραιότητας.

Οι αριθμοί από 01 είναι για αντικατάσταση βεβαίωσης κατάθεσης, αλλαγή διαβατηρίου, κατάθεση συμπληρωματικών, αιτήσεις θεραπείας, παράτασης προθεσμίας αναχώρησης, παραίτησης, πρόθεσης παραίτησης, διόρθωσης στοιχείων.

Οι αριθμοί από 401 είναι για αρχική κατάθεση για άδεια διαμονής, ανανέωσης άδειας διαμονής, επανέκδοσης άδειας  διαμονής.

- Ανανέωση βεβαίωσης κατάθεσης λόγω λήξης, 15 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της.

- Ανανέωση άδειας διαμονής  15 ημέρες πριν τη λήξη της.

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, συμπληρωματικά (εκτός αυτών για χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης), επισπεύσεις, μπορούν να γίνουν  και  ταχυδρομικά (με συστημένο ή Courier) στη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2, 6ος όροφος, Τ.Κ. 10563  Αθήνα  (Μοναστηράκι).

Όσοι έχουν ραντεβού για λήψη βιομετρικών (δακτυλικά αποτυπώματα), μετά το άνοιγμα της εξώπορτας του Τμήματος παραμένουν στην αίθουσα αναμονής για να λάβουν εκεί αριθμούς προτεραιότητας (από 501) στις  9:00 π.μ.

Παραλαβή αδειών διαμονής και Αποφάσεων γίνεται στο Υπουργείο, Ευαγγελιστρίας 2, 6ος όροφος,  Αθήνα  (Μοναστηράκι).

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:  9:00 με 13:00