Γενικός Γραμματέας Υποδοχής

Βιογραφικό Σημείωμα Γενικού Γραμματέα Υποδοχής

Ανδρέας Γκουγκουλής

Ο Ανδρέας Γκουγκουλής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, είναι έγγαμος και πατέρας δύο (2) παιδιών. Είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη «Διοίκηση Υπηρεσιών» (MSc in Services Management). Τον Δεκέμβριο του 2005 εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης) από όπου αποφοίτησε με άριστα το Νοέμβριο του 2007. Επίσης, είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Ο κ. Γκουγκουλής είναι υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει διατελέσει εισηγητής του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊστάμενος στα Τμήματα Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού και Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γ.Γ.Ι.Φ., ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2016 ήταν Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο υπήρξε γραμματέας και μέλος πολλών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας. Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ οι εργασίες που εκπόνησε αφορούν θέματα σχετικά τόσο με τον δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα, όπως οι πρακτικές εφαρμογές του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ στην ελληνική πραγματικότητα, η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργικής και διοικητικής ικανότητας φορέων του Δημοσίου, η διαχείριση κρίσεων (crisis management), η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) και σχεδίων μάρκετινγκ (marketing plan), καθώς και η σημειολογία.