Σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας

 
Ημερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
02/04/2014 8443/14 Συμπεράσματα Συμβουλίου 14/4/2014
21/02/2014 COM(2014)096 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας 2012-2013
03/05/2012 9417/12 Συμπεράσματα Συμβουλίου 29/5/2012
18/11/2011 COM(2011)743 Η Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας
26/09/2011 COM(2011)564 Σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης
24/05/2011 COM(2011)292 Διάλογος για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου
08/10/2008 COM(2008)611 Ενίσχυση της Παγκόσμιας Προσέγγισης της Μετανάστευσης: Βελτίωση του Συντονισμού, της Συνοχής και των Συνεργειών
16/05/2007 COM(2007) 247 Για την εφαρμογή μιας παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης στις ανατολικές και νοτιοανατολικές γειτονικές χώρες της EE
16/05/2007 COM(2007)248 Σχετικά με την κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
30/11/2006 COM(2006)735 Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης ένα χρόνο μετά: Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική
17/12/2005 15914/05 Συμπεράσματα - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15-16/12/2005
13/12/2005 15744/05 Συμπεράσματα Συμβουλίου 12/12/2005
30/11/2005 COM(2005)621 Μέτρα προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης: Πρώτος απολογισμός μετά το Hampton Court