Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 41 41 660 .