Κοινωνική Ένταξη

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης σύμφωνα και με το ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α΄) έχει ως στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια.