Αρχική Σελίδα

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.ΜΕ.ΠΟ), αποτελεί φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), δυνάμει των προβλεπόμενων στον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Συστήματος Περισσότερα

 

 
 
Στατιστικά στοιχεία αδειών διαμονής

 

 
Επικοινωνία

Για θέματα στατιστικών μπορείτε να επικοινωνείτε στο statistics@immigration.gov.gr