Στατιστικά Στοιχεία

 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΗ
Απρίλιος 2019
Μάρτιος 2019
Φεβρουάριος 2019
Ιανουάριος 2019
Δεκέμβριος 2018
Νοέμβριος 2018