Στατιστικά Στοιχεία

 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΗ
Σεπτέμβριος 2019
Αύγουστος 2019
Ιούλιος 2019
Ιούνιος 2019
Σεπτέμβριος 2018 - Μάιος 2019
Φεβρουάριος 2019 - Μάιος 2019
Μάιος 2019
Απρίλιος 2019
Μάρτιος 2019
Φεβρουάριος 2019
Ιανουάριος 2019
Δεκέμβριος 2018
Νοέμβριος 2018