Σύσταση Υπουργείου

Προεδρικό Διάταγμα 123/2016 - ΦΕΚ 208/A/4-11-2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

ΦΕΚ 208/A/4-11-2016 

 

Νόμος 4375/16, Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016 Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής-Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής-Μεταφορά Αρμοδιοτήτων και άλλες διατάξεις

4375-2016 

 

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 122 Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΦΕΚ 149/ Α/ 10-10-2017